x Zoeken
Home > Oorsuizen: hoe ga je er mee om?

Oorsuizen: hoe ga je er mee om?

21 maart 2019

Met oorsuizen hoort u steeds een geluid in uw hoofd. Oorsuizen kan hinderlijk zijn, maar ook zo indringend dat het uw dagelijks leven bepaalt. Het is niet te behandelen, maar u kunt er wel mee leren omgaan.

Sommige mensen hebben onder bepaalde omstandigheden geen of veel minder last van ‘hun geluid’. Bijvoorbeeld:

  • als ze geconcentreerd bezig zijn met werk of hobby;
  • als ze intensief sporten;
  • als ze ontspannen (yoga).

 

Misschien merkt u dat muziek het oorsuizen even doet verdwijnen. Zo kan muziek via oordopjes helpen.

Ook geluiden uit de omgeving kunnen het oorsuizen naar de achtergrond dringen, bijvoorbeeld het tikken van de klok, het blazen van de wind, het ruisen van de zee en verkeer in uw omgeving.

Wanneer oorsuizen ontstaat als bijwerking van medicijnen, is het verstandig uw medicijngebruik aan te passen.

Bij slechthorendheid kan een hoortoestel helpen. Wanneer u geluiden uit de omgeving beter hoort, overstemmen deze het oorsuizen.

Er bestaan ook apparaatjes voor op het oor tegen oorsuizen. Ze heten tinnitusmaskeerders. Ze maken een aangenaam geluid dat het oorsuizen kan overstemmen. Sommige mensen hebben hier baat bij.

Een tinnitusmaskeerder is verkrijgbaar bij een audiologisch centrum. U kunt het apparaat gebruiken in combinatie met een gehoortoestel

Kijk voor adviezen op thuisarts.nl.